[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1597355047.938798-.png ( 1.3 MB , 1712x16058 )

⋮⋮⋮   No. 5883 [Reply]

Big fat list of imageboards easy to sort.
English / International:
https://socialwiki.top/wiki/Imageboards

Ukraine:
https://socialwiki.top/wiki/Imageboards/uk

Enjoy

⋮⋮⋮   No. 5884

>>5883
All sources of kropyvaba engine you can find in https://gitlab.com/Kropyva . So i don't understand why kropyvach has Partially Open Source label on that wiki.

Uchan/hyperchan board based on old kropyvaba fork, link to github https://github.com/hyperkun/Kropyvaba


File: 1597263009.996032-.jpg ( 36.39 KB , 800x445 )

⋮⋮⋮   No. 5865 [Reply]

ГЕЙ ТИ БАТЬКУ МІЙ СТЕП ШИРОКИЙ

ПОГОВОРИМО ЩЕ З ТОБОЮ

МОЛОДІ МОЇ БУЙНІ РОКИ

ТАЙ ПІШЛИ ЗА ВОДОЮ

⋮⋮⋮   No. 5882

РАГУЛІ-РАГУЛИКИ
ВКРАЛИ МОЇ ВУЛИКИ
ЗЕЛІБОБІ ПРОДАЛИ
ОТАКІ ОТ ПІДАРИ


File: 1597287500.034021-.png ( 72.65 KB , 1349x214 )

⋮⋮⋮   No. 5874 [Reply]

BASED

⋮⋮⋮   No. 5879

>>5874
Насправді, це брєд. Так як українці бажали зберегти совок стільки ж, скільки й росіяни. У обох країнах, якщо я вірно пам'ятаю, 70% населення було за його збереження.

⋮⋮⋮   No. 5880

File: 1597329259.048191-.png ( 412.04 KB , 652x495 )

>>5874
Ага

⋮⋮⋮   No. 5881

>>5880
Негативна селекція - стронг! Хоч в популяції ховрашків, хоч у людей.


File: 1577844841.245613-.jpg ( 33.23 KB , 492x491 )

⋮⋮⋮   No. 4989 [Reply]

Kcroat
17 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5873

>>5872
Все ще неглибокі

⋮⋮⋮   No. 5875

>>5873
Обґрунтуй.

⋮⋮⋮   No. 5876

>>5875
Він просто вийобується.

⋮⋮⋮   No. 5877

>>5876
Та видно.

⋮⋮⋮   No. 5878

>>5875
Ну, бо далі російського вторгнення в Україну вони не сягають. І не сеймфаж


File: 1476439685129.jpg ( 93.12 KB , 550x688 )

⋮⋮⋮   No. 37 [Reply]

why is everybody burger here
22 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5611

File: 1591374185.13976-.jpg ( 104.69 KB , 572x519 )

>>5601
Дивна світлина. Виправив її.

⋮⋮⋮   No. 5612

>>5611
Ну бо ти окрім Гаррі Поттера нічого не читав, тому нічого дивного

⋮⋮⋮   No. 5615

File: 1591377091.663881-2.jpeg ( 119.22 KB , 530x744 )

>>5611
Робер Маєр на форумі "як навчати історії" зазначає:

"2. Великою мірою національну державу нині сприймаємо як ефемерний
феномен. Її історичний підсумок виявляється дуже скромним, а в Західній
Европі її оцінюють переважно неґативно. У великих катастрофах ХХ століття
звинувачують націоналізм. Дедалі частіше національні наративи, натхненні
конструктивістськими підходами, цікавлять світову наукову спільноту (scientific community) істориків лише як об'єкти дослідження. Вимога вивчати історію як національну історію знаходить щораз менше послідовників. Якщо
розглядати історію насамперед крізь призму національної історії, то в такий
спосіб неминуче плекатимемо виключення та національні стереотипи, а це підтримуватиме механізми, які вкотре можуть виливатися в нетерпимість і зверхність. Хто починає писати з позиції «національної ідеї», опиняється перед небсзпскою компілятивного надміру. Така особа підбирає факти, за допомогою
сумнівних розповідних технік створює видимість обґрунтованого викладу
і випереджає формування чиїхось суджень, згідно із гаслом: «Добрим є тс,
що приносить користь нації». Уже сам факт виокремлення «власної» історії
означає неминучу девальвацію історії «іншого». І такий підхід у принципі
унеможливлює розуміння інших народів. Якщо в образі історії сподівання,
страхи, суб'єктивні досвіди сусідських націй залишаються затемненими, це
дуже перешкоджає діалогові. Тоді немає усвідомлення того, що тріумф однієї
нації часто виявляється катастрофою іншої, гордість від перемоги одного
етносу зазвичай є травмою іншого, а те, шо одна група зараховує до своїх здобутків, нерідко є великою втратою, з якою доводиться миритися іншій групі.

Уже узвичаєний в історичній науці відхід від національного наративу
спершу приживався у викладанні історії з певною затримкою. Та в багатьох
країнах Європи історію вже викладають з позиції європейської або, відповідно,
глобальної історії. В неї інтеґровано елементи національної історії. І лише в
меншості країн «загальну історію» та «національну історію» виокремлено як
спеціалізації або самостійні курси. Шкільні книжки, які наївно або й пафосно
та шовіністично пропагують національну державу, є дедалі більшою рідкістю.
Майже в усіх країнах можна зафіксувати моменти, що засвідчують послаблення національних позицій та редукцію національних стереотипів.

Помітно, що більшість авторів принаймні знайомі з проблематикою включення та виключення (інклюзії та ексклюзії), етноцентризму, самостилізації
як нації-жертви, табуювання та ідеологізації. Втім, міра просування цієї тенденції є дуже різною. В межах ЄС існують механізми, що впливають на європеїзацію, але водночас і на реґіоналізацію образу історії.

У деяких західноєвропейських країнах прицільно дотримуються анаціонального підходу, згідно з яким, скажімо, книжка з назвою «Наша історія»
може опинитися під забороною через свій виокремлювальний характер.
Навіть у Росії, де нині зафіксовано дуже масові тенденції повернення до націоналістичної історичної політики, все-таки можна, як мені здається, говорити про межі ідеологічної інструменталізації, зумовлені науковим і професійним етосом авторів шкільних підручників. Та з цього прикладу стає
очевидним, що вплив викладання історії на формування ідентичности є дискусійним питанням. Суспільна згуртованість є дефіцитним ресурсом. Потреба
в певності, яку обіцяє спільнота, як і в самоповазі, можуть спонукати до писання шкільних підручників історії так, щоб вони посилювали відчуття «ми»-
спільноти й вимальовували образ славного минулого. Якщо держава під-
носить це до рівня програми в рамках «виховання патріотизму», виникає не-
безпека, що такі образи історії будуть порожніми й штучними або й узагалі
примітивними. Дух та інтелектуальність стають ближчими, якщо допускати
диференційованіші та самокритичні образи історії. Національна безпека є тим
вищою і стабільнішою, чим кращі відносини сусідства всередині та назовні. І
досягнути цього можна, зокрема, дбаючи про розуміння історії національних
меншин та сусідніх націй і включаючи їх у власний образ історії. Також і самоповага є вищою, якщо вона спирається не на історично зумовлене демонстрування сили та влади, а на усвідомлення причетності до сім'ї народів. І
тут шкільні підручники можуть стати в пригоді, пропонуючи такі можливості
ідентифікації, що перебувають поза патріотично-шовіністичними шаблонами
і за мету викладання історії ставлять формування історично обізнаного й критично налаштованого громадянина."

⋮⋮⋮   No. 5621

>Роберт
>Європі
>те

⋮⋮⋮   No. 5869

>>5615
> Робер Маєр на форумі "як навчати історії" зазначає:
Кожен раз читаючи все це гівно я згадую Тараса Шевченка вірш і Мертвим і Живим...

«Нехай скаже

Німець. Ми не знаєм».

Отак-то ви навчаєтесь

У чужому краю!

Німець скаже: «Ви моголи».

«Моголи! моголи!»

Золотого Тамерлана

Онучата голі.

Німець скаже: «Ви слав’яне».

«Слав’яне! слав’яне!»

Славних прадідів великих

Правнуки погані!
...
Всі знаєте. А своєї

Дас[т]ьбі... Колись будем

І по-своєму глаголать,

Як німець покаже

Та до того й історію

Нашу нам розкаже, —

Отойді ми заходимось!..


File: 1542698627.13335-.jpg ( 186.0 KB , 1080x1079 )

⋮⋮⋮   No. 4165 [Reply]

Как на этой борде относятся к детской фотографии?
7 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5854

File: 1597261094.216399-.webp ( 108.02 KB , 512x512 )

>>5850
Українською пиши, меншовартіснику!

⋮⋮⋮   No. 5855

>>5850
shto

⋮⋮⋮   No. 5856

>>5854
Международный же, хулі.

⋮⋮⋮   No. 5858

>>5856
Це не означає, що тобі буде прощено меншовартісність

⋮⋮⋮   No. 5864

>>5854
ГУБКА БОБ ПРЯМОКУТНЫЕ ШТАНИ :D:D:D:D:D:D:DDDDDDDD


File: 1557429490.577582-.jpg ( 182.59 KB , 1920x1440 )

⋮⋮⋮   No. 4498 [Reply]

:DDD
39 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5593

File: 1591004611.713613-.jpg ( 203.45 KB , 1278x1282 )


⋮⋮⋮   No. 5775

File: 1593948216.612296-.png ( 317.93 KB , 914x922 )


⋮⋮⋮   No. 5841

File: 1596787487.509174-.jpg ( 46.17 KB , 680x609 )


⋮⋮⋮   No. 5857

File: 1597261414.39907-.jpg ( 16.37 KB , 335x365 )

>>5841
Тред Фінголії не повинен припадати пилюкою.

⋮⋮⋮   No. 5859

File: 1597261664.608168-.png ( 112.35 KB , 561x600 )

File: 1597261664.608168-2.png ( 168.59 KB , 800x783 )

File: 1597261664.608168-3.jpg ( 35.2 KB , 480x270 )File: 1596318923.496719-.jpg ( 69.24 KB , 528x604 )

⋮⋮⋮   No. 5830 [Reply]

I’m not useless, i’m just a king of excuses.

Проснулся без будильника в самую рань. Поспал 5 часов, а я и не против. В последние пару дней начались качели бодрости и сонливости. Однако передвигать ноги до остановки все так же мучительно. Когда мы сели в автобус, из него выгнали вошедшую девушку. Потому, что она была без маски. Таковы правила. Маски были на всех: на подбородках у бабушек, кое-как висящая на ухе у водилы. Но на ней не было никак. Лишь мое лицо было полностью прикрыто. Мое ущербное лицо. Когда она на мне, я словно теряю свой облик. Он перестает существовать, диктовать условия мне и окружению. Я больше не урод.
Когда мы ехали домой обратно, я вспомнил, что взял свою маску, т.е. отец предположительно захватил две. Я спросил его об этом. И да. У нас была одна лишняя. Но я тогда об этом не подумал. Выходя из дому я знал, что батя не спросит меня и возьмет две. Но на остановке я забыл. Я тупой человек. Какое право имеет жить человек с таким интеллектом?
На рынке меня резко дернуло в ремиссию. Бегал по торговым точкам и брал товары из списка. Мне было даже весело. Еще бы, впервые за полгода вышел в город. Я улыбался, шутил с продавцами. Рассматривал товары. Цветные рыбки, глупая и странная литература, цветастый китайский ширпотреб!
Мне хочется плакать, вспоминая это, ведь никто не улыбнулся мне в ответ, никто не посмеялся со мной. Я улыбался им, незнакомцам, просто так: бескорыстно и искренне: не ртом, его не видно, я улыбался глазами. Всем похуй.
В ветаптеке была очередь и бессменная горгона-продавец, по сравнению с которой Женя из Бесконечного Лета - просто ламповая неко-тян. Особенно она не любит, когда ты просишь что-то от блох. “Порошки, капли, аэрозоли, шампуни?” Если одно из этого, то какое? Я ебу? Я что, нанимался изучать их ассортимент? Задержка. Стою, туплю. Сзади пара человек ждут очереди. Один из них, жирный мужик, возможно даже дед (если судить по седым вискам и огромной проплешине). Ладно, он даже жирным сильно не был, видали и пожирнее, но у него был огромнейший живот. Я бы и не заметил его, если бы недовольный рявк из-за спины. Нечто грубое (не запомнил), не из категории “Быстрее”, или “Да сколько можно, люди ждут”. Это было нечто наподобие “Блин, бери и вали уже, задолбал тупить”.
Обычно я очко. Я всегда был очком. У меня патологическая фобия конфликтов, даже без угроз драки. И даже, если во мне просыпается агрессия, как бы сильна она ни была, я могу лишь агрессивно мямлить в ответ. Тут же я ровно тем же тоном ответил этому пидорасу, что буду стоять столько, сколько потребуется. Там было еще что-то оскорбительное, в этой или следующей реплике (опять же, у меня очень плохая память - следствие бесцельно просыпаемых дней и ночей). Поэтому он посоветовал мне сбавить гонор, “а то выйдем” (или “а то выйдешь”). На что я ответил: “Ты, у меня щас выйдешь”. И он вышел. Я мгновенно переключился в софт-режим для продавщицы, взял лекарства отчалил. На улице его не было. Рядом со входом на пороге молча стоял жирненький дедок-мужичок такого же типажа, но мои глаза не адаптировались к яркости улицы, да и ни одной приметы я не запомнил (раньше я не смотрел людям в глаза, теперь я дохикковался до того, что вообще не смотрю на людей).
И теперь мне грустно, что я не подошел к нему и не сказал что-нибудь в тему. Тогда бы: а) это был бы оказался не он; б) он бы слился; в) я бы его отпиздил. Последний раз, конечно, дрался 8 лет назад ( точнее, меня пиздили втроём). А, ну ещё 9 лет назад (но тогда их было около 15, а меня и моей девушки, получается, двое… кхм… да).
Но в этот раз ещё во время разговора во мне разгорелась такая необъяснимая агрессия и самоуверенность, граничащая с отчаянием, что я горел тем, чтобы размесить его жирное ебало в фарш. Но это желания. По факту работали бы правила Fallout. Живот: уязвимость - 146%, вероятность попадания - 100%. Какая удача, и какой проеб шанса! Но хватит маняфантазий, я просто постоял/поступил и ушел. Прижал лицо к рюкзаку и выкричал в него всю злость и обиду (как обычно) и потопал дальше по квестам.
Шаурма для анонима
https://www.kropyva.ch/d/res/40.html#242
проблем не составила, кроме ебаного соуса. Оббегал весь рынок за ним и не нашел. Оказалось, аж в городских магазинах. Ещё и лаваш старый блядь!
Пришлось долго околачиваться в строймаге, пока батя ебался с плинтусами. В соседнем отделе я встретил ее. Я забрел за угол, открывающий коридор между стеллажами и заканчивающийся стеклами витрины. Яркое полуденное солнце высвечивало темный контур ее изящного тела. Хрупкая фигурка вечно юной девицы с трёхлетним ребенком за руку. А потом подошёл ее муж. Одно слово "муж". Я вот только скажу это слово - и описывать не надо, вы ведь и так в курсе. А, если нет, то это мужик средних лет. Нет, "средние лета" для мужа это не 30-40 лет. Это от 20 до 50. Это рост 170-180, плешица или полная лысина. Это незначительный лишний вес, животик, кривые ноги. Вот, что такое муж. Наш экземпляр еще и апгрейднулся скошенным подбородком, выпуклыми щёчками, будто набрал полон рот бабушкиного варенья. Ах, да! И стандартные для "летнего мужа" поло, шорты, сланцы и часы претенциозного дизайна. Существо поковыляло к суженой-хуюженой, дождалось консультанта и до меня донеслись обрывки фраз про раковину и кран. В очко себе свой кран запердоль…
З.ы. Ну а по приезду домой меня вконец распидорасило и пришлось расхуярить немного посуды из чулана и здоровскую банку варенья. У меня для таких вещей специальная труба из Сайлент Хилла. Оказалось мало и пришлось покоцать все окружение и доломать проржавевшую The pipe. Благо, в душе было полно воды для доснятия стресса, а ледяная вода не так дизморалит сквозь одежду. (Кстати, пытка каплей на темечко не работает)
З.з.ы. Теперь пишу это и вспоминаю тот вечер, когда я, брат и она (брат с ней тогда встречался) чиллили на холмике, омываемом ламповым сельским прудом. Ночь, прохлада, костер, мягкое покрывало, вино. Брат поехал за добавкой, а мы с ней болтали о пустяках. Я травил байки, а она увлеченно слушала. В какой-то момент (без задней мысли) положил голову ей на коленочки, продолжая вещать истории. Помню, как после очередной шутки она рассмеялась и добавила: "Ебать, ты классный пацан". И в этот момент я обратил внимание, что она уже пару минут гладит меня по голове (как в романтичных аниме).
Я любовался ее ниспадающими прямыми волосами, балдахином скрывающими мое лицо и ласкающими уши и подбородок. Одну ладонь я сжимал в своей, другую прижимал к щеке и терся о ею о запястье. Заглядывал в огоньки костра, скачущие в ее блестящих зрачках. А потом послышался гул мотора и все кончилось. Цените братьев и друзей.
3 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5834

hello

⋮⋮⋮   No. 5835

>>5834
hi

⋮⋮⋮   No. 5842

>>5835
How are you?

⋮⋮⋮   No. 5843

>>5842
Same old. What about you,?

⋮⋮⋮   No. 5844

>>5843
Заздрю мертвим


File: 1589126711.730316-.jpg ( 57.34 KB , 532x700 )

File: 1589126711.730316-2.jpg ( 36.11 KB , 400x222 )

File: 1589126711.730316-3.jpg ( 138.68 KB , 640x423 )

File: 1589126711.730316-4.jpg ( 42.31 KB , 250x311 )

⋮⋮⋮   No. 5531 [Reply]

Тред для русских людей.
Цель треда - изучение России, русской культуры, русского народа и русской истории. Целью треда не является оскорбление Украины или украинцев.
Прошу всех русских, которые захотят здесь общаться, игнорировать любые сообщения не на русском языке.
69 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5836

>>5827
Тоді Арбайтен!

⋮⋮⋮   No. 5837

>>5829
Аж гордість за рідну країну від такої хуйні росте.

⋮⋮⋮   No. 5838

File: 1596634336.228448-.png ( 251.43 KB , 1080x620 )

>>5837
Тримай ще

⋮⋮⋮   No. 5839

>>5838
Якби українці в реальності хоч на 50 відсотків так гадили Расії-матушкє, як пишуть в раша-ньюс, та б вже лежала в руїнах та палала громадянськими та міжетнічними конфліктами.

⋮⋮⋮   No. 5840File: 1595840519.900531-2.jpg ( 103.19 KB , 1334x925 )

⋮⋮⋮   No. 5804 [Reply]

Yeah so I couldn't access this website for 2 months because of cloudflare ddos protection
2 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5809

File: 1595840901.168145-.jpg ( 6.22 KB , 255x255 )


⋮⋮⋮   No. 5810

>>5804
You are a bot then, probably.

⋮⋮⋮   No. 5811

>>5810
BTW, I coudn't visit Kropyva thru Tor either.

⋮⋮⋮   No. 5812

>>5811
Unfortunately, that's what it takes to protect Kropyva from moskals and other retards. At least to some extent.

⋮⋮⋮   No. 5813

>>5812
That's right.


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]