[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1595080939.442403-.jpg ( 4.01 KB , 170x140 )

⋮⋮⋮   No. 178058

https://strawpoll.com/oj48uoavh/r
Голосуйте за те що русня це свині

⋮⋮⋮   No. 178059 OP

Бімп

⋮⋮⋮   No. 178060 OP

бімп

⋮⋮⋮   No. 178061 OP

бімп

⋮⋮⋮   No. 178062 OP

бамп

⋮⋮⋮   No. 178063 OP

бамп

⋮⋮⋮   No. 178064

НА СМОКТАЧ, БИДЛО
ЩЕ Й БАМПАЄ ЯК ТАМ, ФУ

⋮⋮⋮   No. 178066

File: 1595083175.915153-.jpg ( 6.08 KB , 225x225 )

Треба було написати голосуйТе, поняв так?

⋮⋮⋮   No. 178067

File: 1595083353.886784-.png ( 608.84 KB , 952x500 )

>>178058
> русня це свині
двачую

⋮⋮⋮   No. 178069

>>178058
Що?

⋮⋮⋮   No. 178070

>>178058
Вони що там на своїй смокта.ці перепис населення роблять?

⋮⋮⋮   No. 178121

>This poll was created by an anonymous StrawPoll user from Ukraine.

Ти взагалі розумієш, як жалюгідно це виглядає, і що люди просто будуть голосувати за українців аби піднасрати тобі?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]