[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1574633701.186156-.jpg ( 51.56 KB , 768x576 )

⋮⋮⋮   No. 126873

Кропивачику, мені вкотре відмовила паняночка з Дайвінчику, кропивачику прошу підзкажи як знайти паняночку проошу..... 😢

⋮⋮⋮   No. 126877

>>126873
Робіть більше таких постів, але в день.

⋮⋮⋮   No. 126880

>>126873
Надто приставучий або навпаки?

⋮⋮⋮   No. 126881 OP

бамп

⋮⋮⋮   No. 126882

>>126881
Бампни собі в cраку за їбали вже зі своїми тянками!

⋮⋮⋮   No. 126888

>>126882
Але дозвольте, пане, чи в Вас багато досвіду у цій справі, ні? То чобу б не запитати у людини про щось? Будьте ласкаві.

⋮⋮⋮   No. 126889

File: 1574640892.057334-.png ( 281.4 KB , 727x190 )

>дівкотрід

⋮⋮⋮   No. 126890

File: 1574641121.004232-.jpg ( 94.46 KB , 1080x1080 )

>>126873
Це неважливо. Будь-де. Головне—послідовність, задумка. Обережно, тримайся у процесі, але не запарюйся і дуже не захоплюйся.

⋮⋮⋮   No. 127278

Що таке дайвінчик[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]