[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1569560691.234208-.jpg ( 29.95 KB , 600x338 )

⋮⋮⋮   No. 27799

Дональд Трамп хоче, щоб це відео було видалено з Інтернету. Який найкращий спосіб?

https://archive.org/details/the.apprenticeshort1

⋮⋮⋮   No. 27800

Репостити видиво і засирати всі видивомайданчики ним

⋮⋮⋮   No. 27802

File: 1569576655.125394-.png ( 84.83 KB , 720x1440 )

оп

⋮⋮⋮   No. 27806

>>27799
Це вірус, не качайте.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]