[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1550823508.778406-.webm ( 29.34 MB , 1280x720 )

File: 1550823508.778406-2.gif ( 1.59 MB , 400x360 )

⋮⋮⋮   No. 18329

Щоденне нагадування

сруССкій значить жидівський.

⋮⋮⋮   No. 18330 OP

File: 1550823628.666178-.webm ( 8.3 MB , 640x240 )


⋮⋮⋮   No. 18331 OP

File: 1550823682.37991-.webm ( 12.0 MB , 640x360 )


⋮⋮⋮   No. 18337

File: 1550832303.871097-.jpg ( 207.29 KB , 480x740 )

>>18329
Давно вже не було добрячого хейту йобаних свинособак, схвалюю.

⋮⋮⋮   No. 18340

>>18329
Дурня якась, сруССкій значить гой, кожен свідомий громадянин України-Нової Хозарії це знає (недарма Київ - це Новий Єрусалим)

⋮⋮⋮   No. 18342

File: 1550839498.02701-.png ( 12.29 KB , 271x186 )


⋮⋮⋮   No. 18347

File: 1550845777.292221-.webm ( 9.94 MB , 640x360 )


⋮⋮⋮   No. 18357

File: 1550853619.948459-.webm ( 14.44 MB , 640x360 )


⋮⋮⋮   No. 18358 OP

File: 1550854437.824124-.webm ( 14.44 MB , 640x360 )


⋮⋮⋮   No. 18359 OP

File: 1550854636.62908-.webm ( 3.88 MB , 480x368 )

File: 1550854636.62908-2.jpg ( 72.6 KB , 800x667 )

File: 1550854636.62908-3.png ( 299.03 KB , 597x471 )


⋮⋮⋮   No. 18360 OP

File: 1550855057.405601-.webm ( 32.72 MB , 480x320 )


⋮⋮⋮   No. 18361 OP

File: 1550856762.662281-.jpg ( 622.09 KB , 1920x1200 )

File: 1550856762.662281-2.jpg ( 669.66 KB , 2388x1624 )


⋮⋮⋮   No. 18369

Хліб-сіль, 282/666-брате!

⋮⋮⋮   No. 18370

>>18329
Ти в дурці лежав? Так довго тебе не було.

⋮⋮⋮   No. 18371

>>18361
Ніхія собі, невже це той 282\666?

⋮⋮⋮   No. 18392

File: 1550918490.683121-.jpg ( 82.38 KB , 604x603 )

File: 1550918490.683121-2.webm ( 972.88 KB , 1280x720 )

File: 1550918490.683121-3.webm ( 4.86 MB , 640x360 )

File: 1550918490.683121-4.webm ( 1.45 MB , 480x360 )


⋮⋮⋮   No. 18405

File: 1550935355.491814-.webm ( 17.95 MB , 640x360 )

Так, це я, 282/666.

Смерть кацапам і жидам!

⋮⋮⋮   No. 18523 OP

File: 1551222498.560825-.webm ( 5.11 MB , 480x360 )


⋮⋮⋮   No. 18525

File: 1551240729.633386-.jpg ( 18.55 KB , 247x255 )

Гусский значит глаз узкий
уууиииииии

⋮⋮⋮   No. 18526

File: 1551241500.806817-.jpg ( 30.19 KB , 395x443 )

>>18330
Погром еврейский, спутник советский ну что же сдесь русского егорка?

⋮⋮⋮   No. 18594

>>18392
про що іноземець говорить?

⋮⋮⋮   No. 18596

File: 1551391208.809999-.jpg ( 249.74 KB , 1080x911 )


⋮⋮⋮   No. 20005

File: 1553141050.911233-.webm ( 2.45 MB , 1280x720 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]