[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1570649183.362527-.png ( 583.17 KB , 512x512 )

⋮⋮⋮   No. 4309

Адміне, передай гіперкунові привіт, скажи, що чекають, коли воскресне бірда і навіть складають вірші

⋮⋮⋮   No. 4310

>>4309
Поштовхай його в твітері: https://twitter.com/hyperchan_org

⋮⋮⋮   No. 4311

>>4310
В нього вже й з твітором шось не те

⋮⋮⋮   No. 4312

Вже твіторвстав

⋮⋮⋮   No. 4313

>>4312
але гіпервпав

⋮⋮⋮   No. 4314

File: 1570701173.947181-.jpg ( 38.56 KB , 500x314 )

Поясніть нащо вам цей Гіпер? Там же нікого немає!!!

⋮⋮⋮   No. 4315

>>4314
Це резервація для всяких серунів.

⋮⋮⋮   No. 4316

>>4314
Висілки потрібні.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]