[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1568665083.144411-.jpg ( 227.21 KB , 1024x683 )

⋮⋮⋮   No. 4127

Запиляйте воїнач, будь ласка

⋮⋮⋮   No. 4128

>>4127
Нахія? Шоб сєпари і навароси там гуляли?

⋮⋮⋮   No. 4129

Наразі нема сенсу в цьому. От буде хоа б кілька тредів постійно на головній-тоді можна буде

⋮⋮⋮   No. 4130

>>4127
Після того, як зкинули Пороха більше ніж впевнений, що накриється піхвою багато проектів, що пилялися за нього - Нептун, Грім тощо. Ані Шмаркля ані його поплічники не відвідали ще жодного випробування нової або модернізованої зброї, це кодло піджидків та жидів-пацифістів усе вгоїть.
>>4128
Ось цього двоїню.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]