[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1602580486.62727-.png ( 619.26 KB , 630x360 )

⋮⋮⋮   No. 7752

Тягнемо сюди дописи з фб, інсту і.т.п. про аніме та отаку-культуру.

⋮⋮⋮   No. 7862

File: 1602949317.530111-.jpg ( 55.84 KB , 640x360 )

>>7752
>дописи з фб, інсту і.т.п. про аніме та отаку-культуру
Не потрібно. Соціохвойдам краще залишитись на фб та інсті і не тягнути цього лайна сюди.

⋮⋮⋮   No. 7866

>>7862
А яким чином до інформативних та пізнавальних дописів стосуються соціохвойди?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]