[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1578913260.445049-.png ( 718.51 KB , 800x1280 )

⋮⋮⋮   No. 1930

Перший раз роблю тут тред і останній. Заїбала вже ця шиза. Де беруться ці йобнуті, на борді теж їх багато.https://hvylya.net/analytics/society/mova-ukraina-zbozhevolila.html

⋮⋮⋮   No. 1931

Прочитав до кінця тепер шкодую. Якась шизофазія з донного видання

⋮⋮⋮   No. 1932

>>1931
Двоїню. Фемінітиви так сраку підірвали в них.

⋮⋮⋮   No. 1934

File: 1578947192.967041-.gif ( 484.73 KB , 319x234 )

Cтаття з сайту "Хвиля", де відсутня укр.мова.

⋮⋮⋮   No. 1935

>посолка
а як тоді? послиха?

⋮⋮⋮   No. 1936

>>1935
послиця

⋮⋮⋮   No. 1937

А який фемінітив слова пілот?

⋮⋮⋮   No. 1938

>>1937
Гг, пілотка? Пілоткиня?

⋮⋮⋮   No. 1939

File: 1579005361.706693-.jpg ( 102.29 KB , 960x960 )

>>1938
Льотчиця.

⋮⋮⋮   No. 1940

>>1939
>etihad
Я так зрозумів, араби

⋮⋮⋮   No. 1941

>>1940
Алах абар

⋮⋮⋮   No. 1942

>>1940
Для мене теж була новини, що там вже навіть є жінки-пілоти літака.

⋮⋮⋮   No. 1943

File: 1579028351.114701-.png ( 58.45 KB , 512x512 )

>>1939
Пілотниця,хахах, або летунка, хахах, лоцманка, фльотниця .

⋮⋮⋮   No. 1944

File: 1579036973.173441-.jpg ( 27.3 KB , 450x310 )

Потрібно визнати що фемінітиви не від усіх слів благозвучні та зробити виключення.

⋮⋮⋮   No. 1945

>>1944
В німецькій, до речі, щось типу того і є. Але, я думаю, через інші причини, а не з благозвучності.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]