[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1575051662.804711-.jpg ( 48.35 KB , 500x701 )

⋮⋮⋮   No. 1639

Славим суржик УЦТ

⋮⋮⋮   No. 1640

>>1639
Усрись бидло.

⋮⋮⋮   No. 1641 OP

>>1640
О, первий грамар-наци підгорів.

⋮⋮⋮   No. 1642

>>1641
Який же він граматичний нацист, якщо він кому загубив?

⋮⋮⋮   No. 1643

Цій нитці не вистачає латинкойоба. Було б цікаве видовище.

⋮⋮⋮   No. 1644

>>1643
Tak ja ctce j latynkojob.

⋮⋮⋮   No. 1645

>>1644
Чомусь саме так я вас і уявляв.

⋮⋮⋮   No. 1646

>>1645
Кого?

⋮⋮⋮   No. 1647

>>1646
Латинкойобів, що ви ще й суржикомовні.

⋮⋮⋮   No. 1648

>>1647
Ми взагалі надлюди-поліковти, як Заменгоф.

⋮⋮⋮   No. 1649

Українська мова невистачно українська. Пропоную позбутися вшистких зборотів, які збігаються зо російськими, а наградити техен зборотами як ін инших славських мовах.

⋮⋮⋮   No. 1650

>>1649
Стріляти собі в коліно і позбуватися питомо українських слів, бо вони збігаються з кацапськими? Ну й бовдур. Не забувай, звідки у самих кацапів пішла говірка, це їм треба би чистити мову від "українізмів".

⋮⋮⋮   No. 1651

>>1650
Кацапів н'є питали.

⋮⋮⋮   No. 1652

>>1651
О, тепер я кацап? Чудово, сам того не знав. То що, будеш створювати новояз за принципом "АбИ нЕ Як У МоСкАлІв"?

⋮⋮⋮   No. 1653

>>1652
Овде вшистке виживене сповідує засаду «аби н'є як код москалів», вилазь зо кригокамери.

А код цьому помислі нема ніц прясного, є чимало шкіців панславських мов. Пресне йсу зазвичай москвофільні, але ця будзе москвофобна.

⋮⋮⋮   No. 1654

File: 1575084871.002243-.jpg ( 149.25 KB , 610x1355 )

ІТТ

⋮⋮⋮   No. 1655

>>1649
Двоїню.

⋮⋮⋮   No. 1656

>>1648
багатоковти

⋮⋮⋮   No. 3482

гнилий трід. якесь кидання лайном

⋮⋮⋮   No. 3675

>>1653
во довбень

ось була русь і були ми русини.
Потім стали українцями щоб з москалями не путали.
потім почали пригнічувати справжні українські діалекти, які бачте не такі як літературна мова, а більше приближені до староукраїнської.
потім почали викидувати питомо українські слова і заміняти іншомовними синонімами бо бачте в москалів вони теж використовуються.
латинкойоби тепер хочуть кирилицю поміняти.
а цей во взагалі мову придумати іншу.

скоро придумаємо для козаків яку іншу назву, аби з донськими казачками не путали.

так і будем просирати нашу історію і культуру?

⋮⋮⋮   No. 4270

File: 1597943639.818317-.jpeg ( 100.67 KB , 778x1037 )


⋮⋮⋮   No. 4272

Єк цей сей маєте? Хто хочше зі мноу на лужкові по вуркатиса ?

⋮⋮⋮   No. 4273

File: 1598352247.479133-.jpg ( 112.67 KB , 800x800 )


⋮⋮⋮   No. 4274

>>4271
Ну а шо, ти думал, шо усе так просто? Ми - суржикомовні і користуємся большой популярностю серед дівок, а оці ваші норми мовленя толіко заважают природному разгавору.

⋮⋮⋮   No. 4275

>>4274
Користь від популярності дуже сумнівна. Замість заздрості—прискіпливий сумнів, який потребує детальної перевірки. Замість страху помилитись—чітке та спокійне уявлення бажаної мети. Замість жадібності—вольове зусилля отримати новий рівень вміння, досвід прояву сміливої думки.

⋮⋮⋮   No. 4276

Повторюю: чистомовність це зайвий привід поворушити мізками, аби остаточно не здеградувати.

⋮⋮⋮   No. 4277

>>4275
Ти диви на него, настілько умний, шо жартов не розумієт.

⋮⋮⋮   No. 4278

>>4277
Та це ж місцевий штатний хвілософ.

⋮⋮⋮   No. 4279

>>4277
Цей жарт занадто схожий на сумну правду. І замість того, щоб сумувати, треба свої переконання якось проявити. Дякую за таку можливість.

⋮⋮⋮   No. 4281

File: 1598826394.922406-.jpg ( 41.21 KB , 540x960 )


⋮⋮⋮   No. 4315

File: 1599916970.762724-.jpeg ( 45.69 KB , 680x516 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]