[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1572623195.094602-.jpg ( 8.7 KB , 290x174 )

File: 1572623195.094602-2.jpg ( 11.44 KB , 251x201 )

File: 1572623195.094602-3.jpg ( 14.88 KB , 285x177 )

File: 1572623195.094602-4.jpg ( 13.37 KB , 226x223 )

⋮⋮⋮   No. 1411

Суржик має право на існування! Це природний етап мовоутворення в певних регіонах країни.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0

⋮⋮⋮   No. 1412

>>1411
Якщо право на існування має російський суржик, а саме він мається на увазі в повідомленні, тоді таке ж право на існування має і польський суржик, і румунський і венгерський і взагалі овер 9000 діалектів які є на Неньці Україні.

⋮⋮⋮   No. 1413

>>1411
Суржик – не піджин.

⋮⋮⋮   No. 1414

Не має.
/нитка

⋮⋮⋮   No. 1415

>>1411
> Виправдання рагулів.

⋮⋮⋮   No. 1416

>>1412
>польський суржик, і румунський і венгерський
Про росiйський просто легше знайти iнформацiю. але польський, румунський і угорський це теж добре. Який там в Василя Стефаника?

⋮⋮⋮   No. 1425

File: 1572801267.335072-.jpg ( 41.24 KB , 475x600 )

Згинь нечисть!

⋮⋮⋮   No. 1426

>>1416
Українсько-гуцульсько-закарпатський[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]