[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1571180008.152162-.jpeg ( 112.66 KB , 620x447 )

⋮⋮⋮   No. 1208

Чому ще не було? Зараз, той хто не володіє таким папірцем, не може вважатися достатньо українським... ні, не зображенням - українцем. Так що ви тут майже всі уберменші.

⋮⋮⋮   No. 1209

>уберменші
унтерменші звісно

⋮⋮⋮   No. 1210

Українцем робить навчання саме в технічному універі ім. Пулюя?

⋮⋮⋮   No. 1211

>>1210
Ні, можна отримати і у інших вишах, не впевнений, що у всіх. Поґуґли.

⋮⋮⋮   No. 1214

>>1208
У мене на роботі половина людей писати українською не вміють.

⋮⋮⋮   No. 1217

>>1214
Лохі.

⋮⋮⋮   No. 1249

Щойно виявив, що в родовому відмінку якогось дідька не «четвера», а «четверга». Що це за пиздець? Чому тоді й у називному не «четверг»?

⋮⋮⋮   No. 1250

>>1249
Українська мова надто нелогічна, це нормально.

⋮⋮⋮   No. 1251

>>1250
На біса вона тоді потрібна? Треба зробити державним ложбан.

⋮⋮⋮   No. 1418

Думаю треба взагалі ввести закон що перед видачою паспорту потрібно людині здати екзамен по українській мові, історії, географії та основам права

⋮⋮⋮   No. 1419

>>1418
Треба ставати угром.

⋮⋮⋮   No. 1420

>>1419
Орбан хуй. Ліпше естонцем

⋮⋮⋮   No. 1432

>>1418
> по українській мові
Ти не здав. З української мови.

⋮⋮⋮   No. 1450

File: 1573321340.4737-.jpg ( 145.52 KB , 960x756 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]