[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1525550621.391099-.jpg ( 36.04 KB , 604x453 )

⋮⋮⋮   No. 1 [Reply]

test
22 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 305

>>304
оце ти параноїк

⋮⋮⋮   No. 306

>>305
Дечого тут параноя це здоровий глузд.

⋮⋮⋮   No. 309

Чому цей тред не підіймається, га?

⋮⋮⋮   No. 310

>>305
Я не параноїк, я не люблю копирсатися в лайні

⋮⋮⋮   No. 311

>>309
Він і так плаває на поверхні


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]