[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1525550621.391099-.jpg ( 36.04 KB , 604x453 )

⋮⋮⋮   No. 1 [Reply]

test
10 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 53

>>42
ти мене не зрозумів. ініціативні дебіли - ті хто за виселлення "мовних маргіналів". мені ж подобалась багатогранність

⋮⋮⋮   No. 76

>>53
Ну то хуй знає. Пиздуй на файнач, чи харкач чи краут. Подобалась йому єбуча латинка, ахуєть. Той дибіл сам визнав, що срав тут тільки заради того, щоб срати латинкою. Його цінність нульова.

⋮⋮⋮   No. 77

File: 1527683857.870827-.jpg ( 105.31 KB , 568x299 )

>>76
Латинкойоб був би цікавішим, якби якісь приколи своєю мовою перекладав сюди, або там мемасики штампував. Ото тоді би було весело, його б полюбили, його б чекали довгими вечорами на бірді, Яромира б його теж би поважала. а так.. проїбав хлопець успіх у безосібних КРПВЧу.

⋮⋮⋮   No. 78

>>77
твій піст без сіжі і не бімпнув трід. дивно

⋮⋮⋮   No. 79

>>78
прібний бімп?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]