[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1555012079.772471-.jpg ( 64.94 KB , 1280x720 )

File: 1555012079.772471-2.jpg ( 84.59 KB , 1280x720 )

⋮⋮⋮   No. 99699

А чи може хтось мені допомогти з джаваскріптом?

Чому вони ось тут https://learn.javascript.ru/internal-external-interface#sohranenie-this-v-zamykanii
зберігають this у змінну self, чому це взагалі працює? Я хочу сказати, хіба це не переливання з пустого в порожнє? Хіба це не посилання на один і той самий об'єкт?

⋮⋮⋮   No. 99701 OP

Чи вони хочуть сказати що this дає нам значення рядка, просто кожен раз різне, і ми цей рядок з адресою записуємо в змінну?

⋮⋮⋮   No. 99704 OP

File: 1555012680.492225-.png ( 496.73 KB , 1920x1080 )

File: 1555012680.492225-2.jpg ( 436.8 KB , 1428x2160 )

File: 1555012680.492225-3.jpg ( 124.62 KB , 1356x963 )


⋮⋮⋮   No. 99715 OP

Так. Я трошки подрочив у консолі. Отже, this нам дає посилання на поточний обйект кожного разу як ми викликаємо функцію. І ми зберігаємо конкретне посилання у змінну? Тобто змінна зберігатиме одне й те саме посилання весь час і не буде "перевизначатись". А присвоєння відбудеться під час створення нового екземпляру
var coffeeMachine = new CoffeeMachine(100000);
І збережеться в closure. Правильно? Тоді ще питання, а що ж це виходить, всі оці приватні властивості і методи засиратимуть оперативку кожного разу як ми робимо новий екземпляр? Не можна якось це діло наслідувати?

⋮⋮⋮   No. 99751

>>99699
Їбала якась нащо тобі ООП в джаваскрипті?
>>99715
На https://leanpub.com/javascriptallongesix/read#metaobjects

⋮⋮⋮   No. 99752 OP

>>99751
Ну, а хіба це лайно не питають на співбесідах? (ОП)[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]