[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1546648635.905687-.jpg ( 31.02 KB , 636x358 )

⋮⋮⋮   No. 890

Хтось тут юзає Usenet,де знаходити безкоштовні
сервера
https://www.freeusenetnews.com
але щось я трішки не в'їжджаю може хтось поясне

⋮⋮⋮   No. 891


⋮⋮⋮   No. 894

все в дуплив

⋮⋮⋮   No. 895

File: 1546651555.365706-.png ( 25.23 KB , 1009x244 )

ну з богом

⋮⋮⋮   No. 897

Пізніше загуглю, а зараз поясни своїми словами, що воно таке і які плюси в порівнянні з тими ж торентами?

⋮⋮⋮   No. 898


⋮⋮⋮   No. 899

>>898
>своїми словами

⋮⋮⋮   No. 900

>>899
>своїми словами
OK
Usenet vs torrents

⋮⋮⋮   No. 901

File: 1546926120.715353-.jpg ( 18.51 KB , 401x286 )

Як в юзнеті справи з цим?

⋮⋮⋮   No. 902

>>901
Як у і freeneti але щоб знайти таке треба по мучатися, і за тобою друже в же виїхали

⋮⋮⋮   No. 942

ipfs врятує світ

⋮⋮⋮   No. 946

Вічний вересень > Чорний вересень

⋮⋮⋮   No. 1015

>>942
так і не врубився як воно працює, там якийсь go скрипттреба запустити і шось нажати, і шо далі?

⋮⋮⋮   No. 1302
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]