[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1546812437.367954-.jpg ( 13.89 KB , 390x250 )

⋮⋮⋮   No. 86619

Що ви думаєте про scaleway.com, варто зним процювати ?
чи тіки на токому не до хостс впс може бути тільки кропивач

⋮⋮⋮   No. 86625

>>86619
Залежить від того що ти зібрався там робити, копієчні серваки для хелловордів або своєї бірди на 5к rps - те що потрібно.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]