[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1517761651.721645-.jpg ( 11.02 KB , 300x200 )

⋮⋮⋮   No. 325

Чим підключення до інтернету через usb модем краще від підключення ччерезсмартфон ? Ммм?!

⋮⋮⋮   No. 326

ризикну припустити, що нічим

⋮⋮⋮   No. 332

1) Jakшqo pohanyj sиhnal, moжna pidvisиtи modem u misci najlipшoho prиjomu; zi smartfonom take vaжqe, habarytna riq. Malo toho, bahato modemiw majuŧ hnizdo dлa zowniшŋoji antenи, ta j do tyx, шqo nә majuŧ, moжna prиpajatи zamisŧ wbudovanoji. U suqasnиx smartfonax hnizdo pid antenu — ridkisŧ.

2) Moжna matи rizni simkи z riznиmи taryfamи/opәratoramи.

3) Moжna prиjmatи 3GPP2 (CDMA2000/EVDO) bez joho pidtrymkи w smartfoni. Narazi aktuaлno xiba шqo u jakyxoȿ selax, de dosi ne lovиŧ UMTS vid vәlykoji trijkи, ale lovиŧ Intәrtәlәkom — bo biлшa шvydkisŧ HSPA poriwŋano z EVDO Rev. B, a z mиnuloho roku i smaqniшi taryfи, wbylи 3GPP2. Ta j LTE na nosi, a krim vәlykoji trijkи nixto na liceniziji hroшәj nә majә i na tendәr nә vyjшow.

4) Menшә znoшujәŧȿa batareja.

5) Moжna zabratи smartfon iz soboju, a pәkarŋu pokynutи rozdavatи torәntә qy kaqatи apdejtи qerәz modem. Nә dиvujtәȿ, suqasni taryfи dozvoлajuŧ i take, lajfceliwȿkyj "Lajfxak" naviŧ sponukajә, bo qym biлшә spoжyw — tym biлшә daduŧ nastupnoho razu.

Reшtu dodumuj sam.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]