[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1505424602.084626-.jpg ( 10.09 KB , 200x270 )

⋮⋮⋮   No. 25

Привіт, незайманці! Вам все одно нічого робити під час уроків/пар/поїздок. Тож підтримайте молодого мобайл дівелопера. Зацініть кілька його ігор.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jdapplications.game.sapper
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jdapplications.puzzlegame
QR-посилання в кінці відеороликів.
https://m.youtube.com/watch?v=MZLS7QZdwBo
https://m.youtube.com/watch?v=KqHNTlFzR9I


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]