[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1512943239.638075-.jpg ( 109.77 KB , 1060x1536 )

⋮⋮⋮   No. 187

Чи можна видобути якісь профіти з сімкарт що на оппіку?

⋮⋮⋮   No. 188

>>187
Да. Там двач незабанений. Можна навіть постити з укропрапорця![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]