[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1577259794.263257-.png ( 33.46 KB , 750x750 )

⋮⋮⋮   No. 1721

Потрібен індикатор раскладки для Лінукс біля курсору. Той що є падає. Де взяти або хто може напрограмувати?

⋮⋮⋮   No. 1722

>>1721
> раскладки
це зальот

⋮⋮⋮   No. 1723

>>1721
> раскладки
Увага! Активована система самознищення треду "Грамарнаці_2000". Тред буде видалено через пять... чотири... три...

⋮⋮⋮   No. 1724

>>1721
xkb-plugin
гугли

⋮⋮⋮   No. 1732

File: 1577553783.144645-.png ( 30.68 KB , 512x512 )

>>1724
>гугли
Ні, ти.

⋮⋮⋮   No. 1733

>>1724
> гугли
він же хоче бачити "менеджер розкладки" біля курсору

⋮⋮⋮   No. 1734

File: 1577563571.753952-.png ( 42.5 KB , 632x202 )

>>1721
Win+Space, не дякуй.

⋮⋮⋮   No. 1735

File: 1577566064.066113-.jpg ( 23.9 KB , 475x300 )

>>1734
>ru

⋮⋮⋮   No. 1738

>>1732
лінтюх

⋮⋮⋮   No. 1745

>>1738
Що лінтюхівського в ДДҐ?

⋮⋮⋮   No. 1769

File: 1577710707.689866-.png ( 580.22 KB , 618x535 )

>>1734
> Win

⋮⋮⋮   No. 1771

File: 1577723177.830516-.jpg ( 19.41 KB , 288x450 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]