[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1568137864.688766-.png ( 374.75 KB , 629x454 )

File: 1568137864.688766-2.png ( 423.75 KB , 629x407 )

⋮⋮⋮   No. 1289

iPhone 11

⋮⋮⋮   No. 1290

>>1289
Дизайн потрійної камери в 11 Pro просто фє.

⋮⋮⋮   No. 1291

>>1289
Це t - Технології, а не Телепні

⋮⋮⋮   No. 1292

>>1291
ok retard

⋮⋮⋮   No. 1293

всі кажуть фе, а через 2 місяці повикочують копії інших марок і вже будуть чавкати їх без вагань.

⋮⋮⋮   No. 1294

>>1293
Як воно в 2007-му? Зараз уже яблуко підглядає за технічними рішеннями конкурентів. Здвоєні, зтроєні, і т.д. камери — яскравий приклад.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]