[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1554480615.086481-.jpg ( 36.2 KB , 618x542 )

⋮⋮⋮   No. 1084

Налітайте доки тепле
http://liashko.ua/config.ini

⋮⋮⋮   No. 1085

Oт скажи, хулі в торі перший ір одинаковий завжи?

⋮⋮⋮   No. 1086

Чим там можна подивитися?

⋮⋮⋮   No. 1087

ОП уже сидить на пляшці? Чому не відписується?

⋮⋮⋮   No. 1088

File: 1554630214.642471-.png ( 220.72 KB , 680x680 )

Бля, оце інсайд

⋮⋮⋮   No. 1101

File: 1555667682.731126-.jpg ( 80.48 KB , 596x661 )

Є націй дошці Скрипткіди ?

⋮⋮⋮   No. 1102

Ну і який із цього зиск?Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-04-20 01:11 CEST
Nmap scan report for liashko.ua (193.151.90.218)
Host is up (0.043s latency).
rDNS record for 193.151.90.218: i2.a201227.customers.tucha13.net
Not shown: 996 filtered ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
443/tcp open https
7777/tcp open cbt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 29.61 seconds

MySQL назовні не стирчить. Паролем можеш гузицю підтерти. Розходимося.

⋮⋮⋮   No. 1103

>SSH-2.0-OpenSSH_6.4_hpn13v11 FreeBSD-20131111
Ліл. Воно на ho.ua хоститься, чи що?

А ще там whois навіщось російським перекладом продубльований. А українським ні. Це зрада?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]