[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1552215200.190945-.jpg ( 369.44 KB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 1042

Шпалеротред

⋮⋮⋮   No. 1043

File: 1552215560.032963-.png ( 11.55 KB , 1280x800 )


⋮⋮⋮   No. 1044

File: 1552226642.886522-.jpeg ( 107.94 KB , 2560x1600 )


⋮⋮⋮   No. 1045

File: 1552228216.792361-.png ( 669.57 KB , 1366x768 )

Це жарт ? На що за серати технічний розділ ?

⋮⋮⋮   No. 1046

>>1045
Мертве не засреш

⋮⋮⋮   No. 1047

І в /b/ була така нитка

⋮⋮⋮   No. 1048

File: 1552230394.742214-.png ( 565.45 KB , 800x600 )


⋮⋮⋮   No. 1049

File: 1552238267.711892-.png ( 1.05 MB , 1920x1080 )

}{рю

⋮⋮⋮   No. 1070

File: 1553591627.959324-.jpg ( 2.03 MB , 1792x1244 )


⋮⋮⋮   No. 1071

>>1070
Розтлумач про символ.

⋮⋮⋮   No. 1072


⋮⋮⋮   No. 1073

Ем, мурня повна.

⋮⋮⋮   No. 1075

File: 1553705516.219237-.jpg ( 283.73 KB , 1680x738 )


⋮⋮⋮   No. 1078

>>1075
це що за фантазії української вати яка мріє про український комуністичний совок ?
Україна і совок
Україна і комунізм
мені здається це називають шизофренією

⋮⋮⋮   No. 1079

File: 1554063537.150372-.png ( 23.85 KB , 128x111 )

Довбойоб, блядь, щоб ти вдавився, мудило нікчемне.

http://wallhaven.cc
http://unsplash.com
http://subtlepatterns.com
https://www.reddit.com/r/wallpapers

⋮⋮⋮   No. 1080

>>1079
Що за калні ресурси для шпалер

⋮⋮⋮   No. 1081

File: 1554069355.638313-.png ( 10.28 KB , 128x125 )

>>1080
Покажи ресурси краще, тварино.

⋮⋮⋮   No. 1082

>>1079
> мудило нікчемне
> тварино
чого такий злий, за Гриценка голосував?

⋮⋮⋮   No. 1083

File: 1554103344.899052-.jpg ( 5.46 KB , 183x275 )

>>1082
Це ж просто яким довбойобом треба бути, щоб відкрити шпалеронитку в технологіях, блядь.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]