[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1549594649.147231-.png ( 36.78 KB , 624x393 )

⋮⋮⋮   No. 1020

Перекропивачено:
1.Доречі, я не шарю, в шо компілюється GAS ?
2.NASM то інтелівський синтаксис?
3.FASM то прога чи синтаксис?
4.Яку порадите норм іде чи шось но подобії цього шоб компілити то всьо?
5.Як порядно робити вставки asm("mov ax, bx;"); в мовах програмування?
5.1 Як правильно робити асемблерні вставки для покращення перформенсу якшо проект вже написав(веб-сервак, чи просто сервак), але ше не знаєж на якій ос і залізі будеш хостити?

мимо безробітний ноулайфер

⋮⋮⋮   No. 1021

>>1020
Ти б хоч українську вивчив, а потім вже за мови програмування брався.

⋮⋮⋮   No. 1024

>>1021
хрю хрю, більше нічого і не треба

⋮⋮⋮   No. 1241

File: 1565342414.458534-.JPG ( 118.33 KB , 1920x1042 )

>Яку порадите норм іде чи шось но подобії цього шоб компілити то всьо?

⋮⋮⋮   No. 1286

File: 1567588034.626298-.png ( 993.37 KB , 1445x849 )

Хвора людина, скажи, нащо воно тобі? Чим тобі допоможуть відповіді?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]