[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1548784533.793566-.jpg ( 94.0 KB , 640x480 )

⋮⋮⋮   No. 1002

Хто що знає про цей Crypto-Anarchism?

Криптоанархізм — філософія, яка закликає до використання сильної криптографії на основі асиметричних алгоритмів шифрування з відкрититми ключами для захисту приватності та прав людини.

І чи є вона в Україні ?

⋮⋮⋮   No. 1003

>>1002
типу PGP і XMPP чатікі всякі?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]