[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

⋮⋮⋮   No. 1

-

⋮⋮⋮   No. 2

Можете перенести проґрамнї нитки сюди?

Памʼятаю були нитки про Пайтон, Лїнукс, Вікно і деякі питання щодо працевлаштування.

⋮⋮⋮   No. 3

>>2
хай вже долежать своє у /b/[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]