[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

⋮⋮⋮   No. 1 [Reply]

-

⋮⋮⋮   No. 2

Можете перенести проґрамнї нитки сюди?

Памʼятаю були нитки про Пайтон, Лїнукс, Вікно і деякі питання щодо працевлаштування.

⋮⋮⋮   No. 3

>>2
хай вже долежать своє у /b/


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]