[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1602857223.877598-.jpg ( 38.44 KB , 944x597 )

⋮⋮⋮   No. 43861

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

⋮⋮⋮   No. 43876

Ну і яка буде легітимність влади після виборів?

Ніяка.

⋮⋮⋮   No. 43901

File: 1603097480.461486-.jpeg ( 829.74 KB , 2048x1535 )

Пацики, здоров. Мені нині підкинули таку хрінь. Я раньше навіть не думав іти на той лохотрон ті вибори, але тепер трохи засумнівався. Просто там такі гарні відгуки пишуть. Ну навіть не знаю. Підкажіт шо я маю тепер робити. І чи значить оце ГОЛОСУЙ ЗА «УДАР» У ВСІХ БЮЛЕТЕНЯХ! шо я тепер тіпа маю голосувати вопше у всіх бюлетенях, навіть чужих людей?

⋮⋮⋮   No. 43906

>>43901
Нова виборча система: як голосувати?


>О, у Чехії роздають газети "удар"-у?)[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]