[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1568734829.433574-.jpg ( 56.69 KB , 1024x575 )

⋮⋮⋮   No. 27557

Ура, браття!

⋮⋮⋮   No. 27578

File: 1568789185.160976-.jpg ( 79.92 KB , 1280x720 )

>>27557
Попросіть хай він ще NewsOne забанить.

⋮⋮⋮   No. 27580

>>27578
Це нова поява його на каналі чи та що була раніше?

⋮⋮⋮   No. 27599

File: 1568838803.474129-.jpg ( 90.08 KB , 1280x720 )

File: 1568838803.474129-2.jpg ( 132.83 KB , 1872x978 )

File: 1568838803.474129-3.jpg ( 119.94 KB , 1280x720 )

>>27580
А хіба його хтось виганяв? Я думаю він там штатний експерт по всіх питаннях.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]