[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1562070293.547665-.jpg ( 74.7 KB , 700x418 )

⋮⋮⋮   No. 25314

Юра, ти зебіл

⋮⋮⋮   No. 25629

File: 1562929355.184048-.jpg ( 114.29 KB , 690x459 )


⋮⋮⋮   No. 25640

>>25629
Тепер зрозуміло, чого цей Богдан/Андрій їздив у Канаду з зелібобою і його дружиною

⋮⋮⋮   No. 25641

>>25640
Зеля - політичний куколд. Можна форсити.

⋮⋮⋮   No. 25642

>>25641
Просто куколд

⋮⋮⋮   No. 25643

Ні, куколд-бісексуал

⋮⋮⋮   No. 25646

File: 1562942037.263728-.jpg ( 57.32 KB , 712x712 )


⋮⋮⋮   No. 25680

>>25629
Йому так личить твоє кохання

⋮⋮⋮   No. 25741

File: 1563181059.545187-.jpg ( 110.28 KB , 407x335 )


⋮⋮⋮   No. 25778

File: 1563299022.637089-.jpg ( 185.6 KB , 1280x975 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]