[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1560093719.214883-.jpg ( 96.2 KB , 600x937 )

File: 1560093719.214883-2.jpg ( 93.95 KB , 600x400 )

⋮⋮⋮   No. 24652

Фєйк чи совкові люди були радіоактивними гулями з фоллауту? Дискас

⋮⋮⋮   No. 24662

>>24652
Фейк 100%, напортачили з шрифтом, ще й півгерба зрізали.

⋮⋮⋮   No. 24732

File: 1560672422.155828-.jpg ( 213.7 KB , 1280x905 )


⋮⋮⋮   No. 24785

>>24652
Незважаючи на вище сказані аргументи, такий документ могли запороти навмисно, аби потім заявляти, що він фальшивка. Совок, хулі[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]