[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1558265162.910446-.jpg ( 47.11 KB , 600x450 )

⋮⋮⋮   No. 23865

РОБОТА-ПРЕЗИДЕНТА НИТКА
Що б ви писали, якщо б на виборах перемiг робот, який був би керований постами на Кропивачi?

⋮⋮⋮   No. 23866

Постив би рекламу, бо тут блять капчі нема.

⋮⋮⋮   No. 23885

>>23865
Йобаний латинкойоб усе засрав би латинкою, аби перевести українську мову на неї[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]