[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1556864761.470226-.jpg ( 1.6 MB , 2947x1965 )

File: 1556864761.470226-2.jpg ( 36.63 KB , 417x400 )

⋮⋮⋮   No. 22718

Що ви думаєте про Романа Безсмертного та його Рух +380? Мені здається що це єдина партія ліберально-консервативного спрямування європейського зразка і планую до них долучитись.

⋮⋮⋮   No. 22721

>>22718
Це що, телефонний довідник?

⋮⋮⋮   No. 22723 OP

>>22721
«РУХ +380».

Це назва нашої нової партії, створення якої ми сьогодні започаткували. Знаю, що незвично. Одразу виникає багато запитань – що це за набір цифр? А тепер подивіться на ті цифри ще раз.

+380 – це міжнародний код України. Де б не були українці – в Польщі, Італії, Португалії, США - вони набирають саме ці цифри. Вони гріють нашу душу, єднають нас з рідною землею, бо Україна має бути там, де українці.

Відтак, для мене +380 – це наша Велика Україна.

⋮⋮⋮   No. 22725

>>22723
Це символізує, що укринців залишилось 38 мільйонів. Незалежність виявилась більшим лихом, ніж Голодомор.

⋮⋮⋮   No. 22726 OP

>>22725
Так за останнім переліком населення українців в Україні якраз і є 38 млн, решта то нац.меншини.

⋮⋮⋮   No. 22735

Державне будівництво

• Перезаснування держави та прийняття нової Конституції.
• Проведення територіальної реформи та посилення ролі місцевого самоврядування. Формування податково спроможних і бюджетно забезпечених громад – перехід до держави громад.
• Зміна моделі парламентаризму шляхом переходу до двопалатної системи.
• Перехід до мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості в два тури за умови, що висунення кандидатів у народні депутати можливе лише від відповідних місцевих осередків партій.
• Запровадження перехідного періоду на три роки для розробки, прийняття та запровадження відповідної конституційної моделі держави; підготовка кадрів для її реалізації. Побудова парламентської держави.
• Зосередження всієї повноти виконавчої влади в Уряді України.

⋮⋮⋮   No. 22736 OP

Завершення війни та безпека

• Створення сучасної сильної української армії.
• Діалог України з Росією – прямий або через державу-посередника – заради звільнення військовополонених та вирішення інших конфліктних питань.
• Діалог з мешканцями окупованих територій та їхня поступова реінтеграція без надання особливих статусів. Крим і Донбас – це Україна.
• Створення системи територіальної оборони, прийняття закону про зброю.
• Розробка нової моделі національної оборони і безпеки.
• Ініціатива створення іншої системи регіональної, континентальної і глобальної безпеки, в тому числі – військово-політичного союзу держав Балто-Чорноморського регіону.

⋮⋮⋮   No. 22737 OP

Подолання корупції

• Причини корупції – надмірна монополізація та централізація повноважень та бюджетних ресурсів. Тому потрібно боротися не з наслідками, а з причинами, усуваючи владу монополістів.
• Побудова конкурентного середовища в усіх процесах життєдіяльності держави та суспільства. Без здорової конкуренції не може бути розвитку ані в політиці, ані в бізнесі, ані в державних справах;
• Невідворотність покарання та заборона обіймати посади в органах державної влади особам, винним у корупційних злочинах.

⋮⋮⋮   No. 22738 OP

Економіка

• Лібералізація податкового законодавства для бізнесу і перехід від оподаткування доходів громадян до оподаткування транзакцій. Єдиний податок сплачується лише тоді, коли особа вступає у відносини купівлі-продажу.
• Створення умов для бізнесу – мета діяльності влади і місцевого самоврядування. «Наглядова» роль держави має зводитись виключно до дотримання єдиних для всіх правил гри та запровадження європейських стандартів. Зменшення регуляторної функції держави.
• Діалог влади з бізнесом для підвищення економічної привабливості України задля збільшення інвестицій та повернення додому українських трудових мігрантів.
• Розвиток воєнно-промислового комплексу та суміжних виробництв, позбавлення держави монополії на виробництво товарів оборонного замовлення. Війна – це лихо, але разом з тим шанс на розвиток економіки.
• Передача регуляторних функцій держави секторальним галузевим недержавним організаціям та об’єднанням.
• Визначення переліку товарів, що мають вироблятись на вітчизняних підприємствах для внутрішнього ринку – як стратегічно важливого запасу в умовах постійно існуючої зовнішньої загрози.
• Стимулювання розвитку органічного фермерства, вироблення органічної продукції для внутрішнього ринку та на експорт.
• Лібералізація валютного законодавства, зняття обмежень на обіг валюти.
• Легалізація операцій з криптовалютами в якості платіжного засобу та зняття обмежень на користування міжнародними системами електронних платежів.
• Підвищення ліміту безмитних покупок для фізичних осіб на зарубіжних інтернет-майданчиках до 1 000 євро на місяць.
• Плановий, керований розрив економічних відносин з Росією. Заміщення російської продукції власним виробництвом, створення необхідних підприємств.

⋮⋮⋮   No. 22739 OP

Земельне питання

• Цивілізований обіг землі – це запорука збереження українського села, а отже, самого існування України.
• Скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь та перехід до цивілізованого обігу землі.
• Передача регуляторних повноважень держави та контролю в цьому питанні профільним недержавним асоціаціям (асоціаціям фермерів та землевласників).

⋮⋮⋮   No. 22740 OP

Соціальна сфера

• Робота держави та місцевого самоврядування зосереджуватиметься навколо опіки тих, хто ще чи вже не може працювати.
• Одним з головних завдань діяльності держави має стати підтримка материнства і дитинства, допомога інвалідам, ветеранам.
• Впровадження сучасної системи страхової медицини та соціального страхування.

⋮⋮⋮   No. 22741 OP

Освіта та наука

• Кожна дитина, закінчуючи школу, має опанувати робітничу професію.
• Освітні заклади мають давати сучасні знання, а не існувати заради самої мережі.
• Пріоритетність фінансування наукових досліджень та розробок для воєнно-промислового комплексу та суміжних виробництв.
• Зміна принципів фінансування фундаментальної та прикладної науки.

⋮⋮⋮   No. 22742 OP

Духовне життя

• Визнання провідної ролі християнства у творенні європейської цивілізації і побудова секуляризованої держави, яка водночас ґрунтується на європейському християнському гуманізмі.
• Невтручання у справи церкви. Церква не має перетворюватися на інструмент досягнення політичних цілей.
• Підтримка діалогу християнських церков в Україні, адже це шлях до єдності нас з Європою.
• Сприяння соціальному служінню церкви.

⋮⋮⋮   No. 22743 OP

Екологія

• Реалізація екологічної політики, яка спрямована на дотримання балансу між природою та людиною, збереження біорізноманіття країни.
• Захист лісів та підвищення показників лісистості до рівня розвинених країн, впорядкування використання лісових ресурсів.
• Впровадження державних програм захисту водних ресурсів України.
• Впровадження чітких стандартів раціонального й екологічно безпечного землекористування, а також промислового використання водних ресурсів.
• Відмова від використання пластику в побуті.
• Перехід до глибокої переробки твердих побутових відходів (ТПВ), рекультивація полігонів ТПВ та вирішення проблеми промислових відходів.

⋮⋮⋮   No. 22744 OP

Особисте життя

• Визнання прав людини вищими за закони держави. Якщо закон суперечить праву – його має бути змінено.
• Невтручання держави в особисте життя людини, дотримання принципу «моє тіло – моє діло».
• Декриміналізація легких наркотиків за прикладом інших розвинених країн, проведення необхідних роз’яснювальних та інформаційних кампаній щодо ризиків вживання наркотичних речовин. Існуюча система тотальної заборони лише створює простір для корупції. Здоровий спосіб життя має стати результатом усвідомленого ціннісного вибору.

Метою діяльності нового Президента має стати побудова Великої України. Нам необхідно позбутися комплексу меншовартості та посісти своє місце серед великих держав світу. Велика Україна – це держава з Донбасом і Кримом. Це держава, на яку можна покластися, якою пишаєшся. Це можливість самореалізації для кожного, за однакових для всіх умов, відповідно до одного для всіх закону. Велика Україна має бути всюди, де є українці.

Велика Україна – це велика мета. Не йдеться виключно про територію, мову чи етнічну приналежність. Йдеться про спільноту, яка мислить себе великою у своїй єдності та силі, у своїй успішності та добробуті, у своїй гордості та чесноті.
Інструментом досягнення цієї мети є перезаснування держави через якісну зміну всіх її інститутів. Вибори Президента – перший крок на шляху до необхідних перетворень.

⋮⋮⋮   No. 22756

>>22744
>Вибори Президента – перший крок на шляху до необхідних перетворень.
Ото вже слоупок.

⋮⋮⋮   No. 22757 OP

>>22756
Президентська програма нічим не відрізняється від програми партії.

⋮⋮⋮   No. 22761

Дурні назви вигадують. Ідеологічні партії треба, а не політичні проекти.

⋮⋮⋮   No. 22767

380 це курс що буде при цьому жиду?

⋮⋮⋮   No. 22769 OP

>>22767
У нас парламентсько-президентська модель.
>>22761
Ідеологія є, це неоконсерватизм та християнська демократія. А ти я так розумію проголосуєш за партію лише через найкрасивішу назву?

⋮⋮⋮   No. 22774

Це жид і любий друзь. Про таких вже Зінченко розповідав у 2005 році.

Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005

⋮⋮⋮   No. 22782 OP

>>22774
А що в цьому поганого?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]