[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1555486643.415168-.jpg ( 34.64 KB , 500x425 )

⋮⋮⋮   No. 21801

⋮⋮⋮   No. 21805

Зеленцман - це особистий холуй Путіна!

⋮⋮⋮   No. 21806

3,5к баксів? Копійки порівняно з Коболєвим. Або навіть керівником Укрзалізниці, однієї з найбільших корупційних годівниць держави.

⋮⋮⋮   No. 21807

File: 1555529796.891777-.png ( 368.91 KB , 960x718 )


⋮⋮⋮   No. 21926

>>21801
Зеленцман поведе нашу націю в дупу! Це міні-кінець світу в межах однієї країни![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]