[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1554210699.117009-.jpg ( 117.85 KB , 600x400 )

⋮⋮⋮   No. 21042

Хмммм

⋮⋮⋮   No. 21052

>>21042
Що, вже методички переписали?

⋮⋮⋮   No. 21055 OP

>>21052
Ні,стара пікча. Його підорахи хаяли в 2014,якщо загуглити.

⋮⋮⋮   No. 21056

>>21055
Ну тепер знову згодиться.

⋮⋮⋮   No. 21058 OP

File: 1554220010.185749-.jpg ( 79.29 KB , 443x600 )

File: 1554220010.185749-2.jpg ( 45.5 KB , 600x605 )

File: 1554220010.185749-3.jpg ( 43.51 KB , 427x307 )


⋮⋮⋮   No. 21059

>>21058
А, так у них вже всьо є, тоді я спокійний.

⋮⋮⋮   No. 21060 OP

File: 1554220605.916416-.jpg ( 36.83 KB , 650x410 )

File: 1554220605.916416-2.jpg ( 255.18 KB , 600x428 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]