[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1552945017.378444-.png ( 13.88 KB , 636x773 )

⋮⋮⋮   No. 19853

порошенко добре

⋮⋮⋮   No. 19854

File: 1552945350.531405-.jpg ( 240.5 KB , 712x712 )


⋮⋮⋮   No. 19917

біп-буп мова, армія, віра

⋮⋮⋮   No. 19918

File: 1553023224.036254-.jpg ( 65.58 KB , 906x1024 )

якщо не порошенко то путін

⋮⋮⋮   No. 19919

тиць-дриць мова-віра, тиць-дриць мова-віра, тиць-дриць мова-віра...

⋮⋮⋮   No. 19921

Кік, сам думав наклепати нпс мімів із Просиренком.

⋮⋮⋮   No. 20006

>>19853
>>19918
Кошулинський, дідько, ніхто за тебе голосувати не буде

⋮⋮⋮   No. 20085

File: 1553204608.018168-.jpeg ( 92.68 KB , 1280x720 )

зе альтернатива[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]