[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1551422380.614778-.jpg ( 44.24 KB , 660x320 )

⋮⋮⋮   No. 18607

Чувак, а давай ти підпишеш Будапештський меморандум?

⋮⋮⋮   No. 18787

Вверх!

⋮⋮⋮   No. 18820

Кім не такий дурний, як зрадник і покидьок Кучмо.

⋮⋮⋮   No. 18824

File: 1551537985.72221-.jpg ( 13.47 KB , 640x363 )

>>18820
Не пам'ятають, не шанують...
Ось яке воно молоде покоління невдячне.

⋮⋮⋮   No. 18853

>>18824
>покидьок Кучмо
Ліл, дітвак не палиться.

⋮⋮⋮   No. 18953

КНДР відновлює ракетний стартовий майданчик, який починала зносити

https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/6/7208444/[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]