[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1520952005.998165-.png ( 117.07 KB , 1175x812 )

⋮⋮⋮   No. 12513

Кропивач, тут добрі люди хакнули пошту Сракела Новососі.
https://drive.google.com/file/d/17_54fNMa-NNs1D96Y7rK7ryDxAv7_FpK/view

https://drive.google.com/file/d/16tySXLXANydtCZsgOrKHDQ4txQof0ReE/view

Якщо у вас є ще сумніви в тому, що відбувається, а шизики тут трапляються, то це може бути для вас вакциною від дебілізму. Налосоджуйтесь.

⋮⋮⋮   No. 12520

Не працює перегляд, а скачувати щось не дуже тягне.

⋮⋮⋮   No. 12534

>>12513
Цікавий лист, натхнув на деякі висновки:
1. Почуття відрубності українців від инших народів унеможливить будь-яку промосковьску пропаґанду.
2. Московська ідентичність не є орґанічною, поширити її можна тільки терором і зомбуванням.
3. Іґнорується етнічний чинник, тому маємо підстави ввжати московську націю безетнічною.
4. Дуже влучно названо московську культуру "контркультурою". Ще кращою назвою є "антикультура".
5. Московська мова = московська національна ідея. Без винятків.
6. Всі москвини в Україні - чужинці-імміґранти.

⋮⋮⋮   No. 12555 OP

>>12520
Ну ясно що не працює, там архіви з скачаним хмарни сховищем Айфона нашого епічєского гєроя.
Вчись самостійно опрацьовувати інформацію, бо отупієш.

⋮⋮⋮   No. 12557 OP

Також зазначу, що десь в архіві є фотки сраки його жінки та ще якоїсь баби. Але то на любителя.

⋮⋮⋮   No. 12594

Я думаю корисно було б розіслати архів по всяких Зеленських, які зараз лупають очима та псіхують "а што такого в сватах".[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]