[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1518913404.26826-.png ( 38.21 KB , 575x530 )

⋮⋮⋮   No. 12267

diskac budysty

⋮⋮⋮   No. 12268

В дупу православ’я та в дупу твою латиницю. В України й так багато проблем щоб собі ще нові вигадувати.

⋮⋮⋮   No. 12269

>>12267
ПГМ, ускладнений патріотизмом.

⋮⋮⋮   No. 12271

>>12267
Я знаю цього йобнутого - Сергій Козак

⋮⋮⋮   No. 12272

> в наших степах
тоді в степах печеніги жили та інший чорний люд. Русини тусувалися у гаях та лісах — від центральної України до Новгорода

⋮⋮⋮   No. 12274

>>12272
а "наші славетні козаки" - черкаси, чурки грузінські

⋮⋮⋮   No. 12278

>>12274
черкеси? Ні. Козаки були мішаниною багатьох народів і саме першими білими мешканцями степу. Через те, що все життя в них було пов’язано з війною, вони тяжіли до перебирання до своєї мови тюркізмів. Але те, що вони не були черкесами (я не заперечую, що серед них могли бути черкеси) — це точно

⋮⋮⋮   No. 12281
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]