[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1498686918694-0.jpg ( 12.5 KB , 480x360 )

⋮⋮⋮   No. 565

Чи є щось схоже, але українське? https://www.youtube.com/watch?v=l5c9dGt-kYU

⋮⋮⋮   No. 566


⋮⋮⋮   No. 567

>>565
українське в сенсі україномовне? то такого просто не існує… взагалі ахсмз унікальна річ, яка можлива лише в руській культурі, з їхнім впливом рпц, чекістським шовінізмом і т.д.

⋮⋮⋮   No. 568

>>565
Найбільш схожий за сенсом, але не за змостом - це Подерев'янський.

⋮⋮⋮   No. 641


⋮⋮⋮   No. 642
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]