[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1553355481.505058-.jpg ( 36.85 KB , 480x310 )

⋮⋮⋮   No. 1994

Аноне, а чи не зашквар для рокера слухати Важкоцьомчиків? Мої друзі-металісти не виїбуть мене у сраку, коли я скажу що дрочу на музику Юлічки і Ко?

⋮⋮⋮   No. 1995

>>1994
Котику тобі що 14-років, слухай все що хоч, і твоїм друзям має бути до дубці що ти там слухаєш, звісно коли ти своєю парашею до них не лізеш.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]