[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1478645795658-0.jpg ( 103.95 KB , 800x540 )

⋮⋮⋮   No. 101

⋮⋮⋮   No. 1405


⋮⋮⋮   No. 1406


⋮⋮⋮   No. 1413


⋮⋮⋮   No. 1414


⋮⋮⋮   No. 1415


⋮⋮⋮   No. 2100


⋮⋮⋮   No. 2116


⋮⋮⋮   No. 2129


⋮⋮⋮   No. 2136


⋮⋮⋮   No. 2138

>>2136
І ти також.

⋮⋮⋮   No. 2139

>>2137
>>2138
Це ти накидав мусі-пусі?

⋮⋮⋮   No. 2140


⋮⋮⋮   No. 2141

>>2140
Гавно піздоглазе, без душі. У вас же є тред для буряток. Уйобуйте туди.

⋮⋮⋮   No. 2142


⋮⋮⋮   No. 2144

>>2141
Будеш багато гавкати - накидаю олдскульних анімеопенінгів

⋮⋮⋮   No. 2145

>>2144
https://youtu.be/BoFyLNR-XDs
Піздєц гав гав гав.

⋮⋮⋮   No. 2146

>>2145
Дивно, що ти ще не накидав щось типу "Раждєн в Савецкам Саюзе"

⋮⋮⋮   No. 2147


⋮⋮⋮   No. 2148


⋮⋮⋮   No. 2150

>>2146
> Раждєн в Савецкам Саюзе

Я й гадки не маю про що ти. В хворій уяві какляцького хуєсоса уже власні пісні народжуються, очманіти просто.

⋮⋮⋮   No. 2152

>>2150
> хуєсоса
А кажеш, що не знаєш

⋮⋮⋮   No. 2153


⋮⋮⋮   No. 2154

>>2145
Розумний собака. Тепер дай лапу

⋮⋮⋮   No. 2157


⋮⋮⋮   No. 2158


⋮⋮⋮   No. 2160


⋮⋮⋮   No. 2162


⋮⋮⋮   No. 2162


⋮⋮⋮   No. 2190


⋮⋮⋮   No. 2232


⋮⋮⋮   No. 2243


⋮⋮⋮   No. 2244


⋮⋮⋮   No. 2262


⋮⋮⋮   No. 2266


⋮⋮⋮   No. 2269


⋮⋮⋮   No. 2685


⋮⋮⋮   No. 2702


⋮⋮⋮   No. 2703


⋮⋮⋮   No. 2704

>>2140
Айм джаст плеїн' ґеймз, ай ноу зетс плестік лав

⋮⋮⋮   No. 2705

File: 1569693939.589115-.jpg ( 25.67 KB , 640x425 )

>>2704
забув прикріпити пічкуря, от холєра

⋮⋮⋮   No. 2728


⋮⋮⋮   No. 2742


⋮⋮⋮   No. 2755


⋮⋮⋮   No. 2855


⋮⋮⋮   No. 2856
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]