[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1558300971.752756-.jpg ( 109.41 KB , 999x609 )

⋮⋮⋮   No. 3402

Анон, знаєте якісь сайти, на яких можна виставляти фанфики українською?

⋮⋮⋮   No. 3403

File: 1558348120.082059-.jpg ( 103.13 KB , 704x1241 )

Ні не знаю, але мені теж тема цікава, спробую по ґуґлити вечором.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]