[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1547463246.748657-.jpg ( 127.47 KB , 1200x800 )

⋮⋮⋮   No. 3072

Цікава історична література, монографії по історії України.

⋮⋮⋮   No. 3073

File: 1547463383.37388-.jpeg ( 22.08 KB , 220x325 )

>>3072
Почну з книги, яку чомусь написав американець, японського походження, та ще й про Донбас ще у 1998 році. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870 - 1990-і роки

⋮⋮⋮   No. 3074

File: 1547463469.799236-.jpg ( 14.24 KB , 180x300 )

>>3073
Чужинці про Україну Володимир Січинський
http://chtyvo.org.ua/authors/Sichynskyi_Volodymyr/Chuzhyntsi_pro__Ukrainu_vyd_1991/
Гідна збірка свідчень про країну у різні часи.

⋮⋮⋮   No. 3075

>>3073
Додам одну з рецензій, що знайшов в Інтернеті, про цю книгу.

Гіроакі Куромія написав «Свободу і терор» у 1998 році (за чотири роки книга отримала переклад на українську). Особисто для мене вона стала важливою для розуміння причин того, що наразі відбувається на Сході України.
**
Вражаюча дзеркальна схожість з подіями 1918-19 років. Донбас, і справді, за виразом японця, наче важка дитина Києва та Москви. Територія, у народу якої, видається, дійсно є передумови для отримання незалежності. Але так само, як важкий підліток, Донбас відзначається не тільки нестримним прагненням свободи, але й безкомпромісним – до банальної обмеженості – світосприйняттям. Ідеї політичної, громадянської зрілості відкидаються ним як несуттєві балачки. Натомість Донбасом керують емоції. І, якщо дитина не може виявити своєї агресії відкрито через фізичну слабкість, то Донбас сьогодення, нашпигований «турботливо наданою» російською зброєю, нажаль, може.
**
Свідомо чи ні, авторові вдалося (на моє скромне переконання) довести, що у Донбасу є зачатки для свободи. Але ж для майбутнього? Відповідь, мабуть, негативна. Надто тяжка карма-ментальність у цієї землі.

⋮⋮⋮   No. 3076

File: 1547463711.666202-.jpg ( 75.48 KB , 428x600 )

>>3074
Ну й нікуди без
Білінський В. Країна Моксель або Московія
https://toloka.to/t51864

⋮⋮⋮   No. 3077

File: 1547485661.728366-.jpg ( 9.96 KB , 215x300 )

Свого часу зайшло оце:

http://chtyvo.org.ua/authors/Strikha_Maksym/Ukrainskyi_khudozhnii_pereklad_mizh_literaturoiu_i_natsiietvorenniam/

Український художній переклад: між літературою і націєтворенням
Максим Стріха

Стріха, Максим
Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. — К.: Факт—Наш час, 2006. — 344 с. — (Сер. «Висока полиця»).
ISBN 966-359-095-5 (Факт)
ISBN 966-8174-11-9 (Наш час)
ISBN 966-359-091-0 (серія)
Автор книги, відомий науковець і перекладач, прагне подати цілісну історію українського художнього перекладу в часових рамках від княжої доби й до наших днів. При цьому його цікавлять не лише мовні й стилістичні пошуки українських перекладачів. У фокусі його уваги — те місце, яке посідав художній переклад у творенні модерної української культури, національної ідентичності в цілому.
Що саме спонукало українських письменників XIX століття братися до перекладацтва, коли для їхніх перекладів ще майже не існувало читачів? Чим був зумовлений вибір тих чи інших текстів для перекладу? Як сприймало ці переклади українське суспільство? Чому, нарешті, український переклад ставав об’єктом особливо жорстоких переслідувань царату, а згодом — комуністичного режиму? На ці запитання автор намагається дати аргументовану відповідь.
Разом з тим книга є малою антологією текстів, що ілюструють історичний розвиток українського перекладу (насамперед — поетичного). Все це разом робить її цікавою не лише для фахових філологів та істориків, але й для широкого кола читачів.

⋮⋮⋮   No. 3224

File: 1551615107.907518-.png ( 2.06 MB , 1006x1466 )

>>3072
Юрій Канигін. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства

⋮⋮⋮   No. 3450

File: 1562923209.011343-.jpg ( 8.12 KB , 199x300 )

>>3224
Воєнна доктрина українських націоналістів
Михайло Колодзінський
http://chtyvo.org.ua/authors/Kolodzinskyi/Voienna_doktryna_ukrainskykh_natsionalistiv/

Написана ще в 1930-х, але цікаво.

⋮⋮⋮   No. 3451

>>3450
Більш старе видання цього твору http://diasporiana.org.ua/ideologiya/191-kolodzinskiy-m-ukrayinska-voyenna-doktrina/[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]