[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1502458066134-0.jpg ( 6.23 KB , 200x300 )

⋮⋮⋮   No. 1456

Шановні кропив'яки, на обіді купив собі книжечку з листами Куліша. Читав таке?

⋮⋮⋮   No. 1457

>>1456
Нахуй мені всралась чужа переписка?

⋮⋮⋮   No. 1458

>>1457
>Нахуй
Будеш розумніший.
>чужа
Вона не чужа. "Листи" - це звернення Куліша до українців. Звернення якому вже 150 років.

⋮⋮⋮   No. 1459

>>1456
В цій серії читав щоденник Шевченка. Мені дизайн подобається в цій серії.

⋮⋮⋮   No. 1460

>>1459
Наступною прикуплю про Петлюру. Подивимось, що він там писав.

⋮⋮⋮   No. 1461

>>1456
Куліш мій бог мови, почитав би листи.

⋮⋮⋮   No. 1462

>>1456
Ось іще видання з його листами. Цікавенько.

⋮⋮⋮   No. 1463
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]