[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1569601370.718399-.jpg ( 378.82 KB , 1200x630 )

⋮⋮⋮   No. 296

⋮⋮⋮   No. 297 OP

Пінґ. Що, ніхто не знає Ясю??

⋮⋮⋮   No. 298

>>297
Знають, але ліниві.

⋮⋮⋮   No. 299

Потім.

⋮⋮⋮   No. 311

>>296
Їбав її на вписці.

⋮⋮⋮   No. 312

>>311
Вертайсь додому, харкачер.

⋮⋮⋮   No. 313

>>312
Добре.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]