[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1593430929.660935-.png ( 587.31 KB , 542x604 )

⋮⋮⋮   No. 2883

А де зникла стаття на Драматиці про "Невідомого", чи як він там? Анархіст з Учану, ніби. Давно читав, хотів ще раз переглянути – ніде нема.

⋮⋮⋮   No. 2884

>>2883
Невідомий? Ніколи не бачив такої статті. Може десь у нетрях архівної Драми є, пошукай. Щоправда, архів деякі статті тупо не зберіг (особливо за початок 2016 року).

⋮⋮⋮   No. 2890

>>2884
Йой, знайшов схожу за змістом статтю, але то про Вадіка. Може у мене якійсь глюки, чи колайдер перезапустили...[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]