[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1564509140.260761-.png ( 3.2 KB , 619x74 )

⋮⋮⋮   No. 216

переглядав історію редагувань фімозної меморії і побачив ось це

хто це? чи є сенс сказати йому про існування КРПВЧ?

⋮⋮⋮   No. 217

>>216
Не треба штурхати давнє зло, хай спить воно й далі.

⋮⋮⋮   No. 218

>>216
Немає сенсу.

⋮⋮⋮   No. 219

Що таке фрипулья? Про неї хтось чув поза тією статтею?

⋮⋮⋮   No. 268

File: 1566334700.487599-.jpg ( 442.86 KB , 1080x1920 )

>>217
Давнє зло, кажеш?

⋮⋮⋮   No. 269

>>268
Зупинись, безумцю! Ти нас усіх знищиш!

⋮⋮⋮   No. 270

>>269
А може це тауміель?



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]