[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1589348140.071703-.png ( 27.35 KB , 1057x183 )

⋮⋮⋮   No. 1986

Там на ЕД в статті про Україну довбойоби вставили своє нікому нахуй не нужне гавно. Пореєструйтеся хтось та виправте.

⋮⋮⋮   No. 1987

Я про перший абзац з нічаном та ФМ

⋮⋮⋮   No. 2300

>>2299
Навіщо ти це робиш? Він нам ще потрібен.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]